Cần tuyển 2 bạn nhân viên tạp…

Cần tuyển 2 bạn nhân viên tạp vụ làm tại khu FOODCOURT INDOCHINA (Không phải rửa chén, bát) Ca 1: 7h30-15h30, ca 2: 15h30-22h30. Có xoay ca. Lương: 3830k . Lh 0905159877