Mình muốn xin viêc và mình muố…

Mình muốn xin viêc và mình muốn công việc xoay ca linh hoạt vì mình học xen kẻ sáng vs chiều. Mongg mọi người nói rõ công việc tránh ib hoặc liên hệ mất thời gian của mình.